cultuurZIEN


Stadhuizen van Kampen, onderdak voor de magistraat


Een handzaam boekje met informatie over alle gebouwen waarin het stadsbestuur van Kampen zitting heeft gehad. Het boekje start met de schimmige geschiedenis van de vroeg middeleeuwse gebouwen aan het begin van de Oudestraat. Dan volgt de bouw en herbouw van het Oude Raadhuis, nu onderdeel van het Stedelijk Museum. Veel aandacht wordt besteed aan de symboliek van de decoraties aan en in het Oude Raadhuis. Gezien het bijzondere belang van de Raadhuisbeelden is aan hen een apart hoofdstuk gewijd.omslag

Na het Oude Raadhuis wordt de bouwgeschiedenis van het Nieuwe Raadhuis beschreven. De reeks Oranjeportretten in de voormalige raadzaal wordt daarbij van een context voorzien.

Een korte beschrijving van de bouw van het stadhuis aan de Kennedylaan, waarin sinds 2002 het gemeente bestuur en de gemeentelijke diensten zijn gevestigd, is ook in het boekje opgenomen.

Alle functies die met stadsbestuur en rechtspraak te maken hebben, komen in het laatste hoofdstuk aan bod. De hoofdstukken worden van reliëf voorzien door de levensbeschrijvingen van Kampenaren, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de stadhuizen of van de stad zelf.

Stadhuizen van Kampen is verkrijgbaar bij cultuurZIEN en kost € 8, 50 per boekje.

© cultuurZIEN 2019