19-02-2020 | 09:50 uur

11 maart tot en met 8 april 2020: cursus Kampen in Oorlog 

1. woensdag 11 maart: lezing "Kampen in oorlog"

een overzicht van oorlogen waarbij Kampen betrokken was en de gevolgen voor de stad en haar inwoners

2. woensdag 18 maart: lezing "Kampen vestingstad"

De vesting Kampen aan de monding van de IJssel moest eeuwenlang onderhouden worden en er was een garnizoen gelegerd in de stad

3. woensdag 25 maart: lezing ''Vrouwen in verzet''

Oorlog is een mannending. Vijfenzeventig jaar na de laatste oorlog in Nederland is het tijd om aandacht te besteden aan vrouwen in verzet

4. woensdag 1 april:  fietstocht ''Relicten van voorbije strijd''

De tocht begint bij de schans over de brug en neemt de deelnemers mee langs bolwerken, poorten en torens, kazernes, monnikken en wolfskuilen, schootsveld, kazematten en opslag voor kanonnen.

5. woensdag 8 april: stadswandeling ''Joods leven in Kampen''

Een wandeling over een verdwenen onderdeel van de Kamper cultuur

Inschrijven voor deelname aan de gehele cursus of per avond kan tot en met 4 maart 2020 via kunst@cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24. De deelnamekosten per avond bedragen € 25, – p.p., voor de gehele cursus van 5 avonden € 100, – p.p.. Maximaal 15 deelnemers per avond. Cursuslocatie is buurthuiskamer 't Brieschend Peerd, Buitennieuwstraat 17, Kampen. Tijd 19.30 - 22.00 uur.

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.