20-04-2022 | 09:21 uur

De Klokkengieter-tapes - 2: Woonhuis en Giethuis, verschijnt op 13 mei

De Klokkengieter-tapes zijn een nieuwe hybride vorm van historische informatie delen met een groter publiek. Prikkelende tektsen vormen de korte inleiding bij een geluidsfragment. Tijdens het beluisteren van de geluidstape kan beeld bekeken worden van de besproken locatie. Via een link kan de informatie nagelezen worden op de website www.geertvanwou.nl 

Basis voor de Klokkengieter-tapes is nieuwe informatie over de belangrijke klokken- en geschutgieter Geert van Wou (ca. 1450- 1527). Door cultuurZIEN is recent opnieuw onderzoek naar hem, zijn familie en verwanten gedaan. In de reeks Klokkengieter-tapes wordt steeds een ander facet van zijn leven belicht.  De Klokkengieters-tapes starten op 29 april met de introductie van Geert van Wou. Daarna verschijnt iedere veertien dagen een nieuwe aflevering. In totaal verschijnen er zeven afleveringen van de Klokkengieter-tapes.

Het project is een samenwerking tussen www.cultuurzien.nl en www.kampernieuws.nl 

Beluister hier de klokkengietertapes - 1: Geert van Wou

 

20-04-2022 | 10:20 uur

Zaterdag 28 mei, 14.00 uur stadswandeling  Herbergen en Brouwerijen

Op 28 mei wordt in de Bovenkerk een bierfestival gehouden. Voor iedereen die eens dieper in de geschiedenis van bier als volksdrank wil duiken, organiseert cultuurZIEN 's middags de stadswandeling ''Herbergen en Brouwerijen''. Startpunt is de Latijnse School op de hoek van de Buitennieuwstraat/Nieuwe Markt. Eindpunt is het Biermuseum in de Voorstraat, dat aansluitend op eigen kosten  (€ 3, 50) bezocht kan worden.

Datum: 28 mei; tijdstip: 14.00 uur; startpunt: trap Latijnse School in de Buitennieuwstraat; kosten € 10, - (max. 10 deeln.)

 

20-04-2022 | 10:39 uur

Pinkstermaandag 6 juni: Grote Branden in Kampen, stadswandeling

Kampen heeft door de eeuwen heen te maken gehad met grote branden in de binnenstad. Toch is de binnenstad nooit in zijn geheel afgebrand. Al vroeg werden door het stadsbestuur maatregelen tegen brand genomen. Er werd subsidie op dakpannen gegeven (ter vervanging van riet). In en tussen huizen werden brandmuren aangebracht. Deze zijn nog steeds goed zichtbaar. Langzaam ontwikkelde zich een brandweerorganisatie. Tijdens de wandeling wordt geschiedenis van de brandweer vervlochten met de geschiedenis van enkele spraakmakende branden in Kampen. Aanmelden voor deelname kan via kunst@cultuurzien.nl of bel tel. (038)33110 24.

De wandeling ''Grote branden in Kampen'' is door cultuurZIEN in het verleden georganiseerd en wordt nu herhaald n.a.v. de recente persberichten over de brand in de Klokkensteeg, die ook in het verhaal voorkomt.

Datum: 6 mei; tijdstip: 14.00 uur; starpunt: hoek Burgwal/Broederstraat; kosten € 10, -; max. 10 deelnemers.

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.