03-05-2021 | 09:51 uur

zaterdag 26 juni, 14.00 uur en zondag 27 juni, 19.30 uur (zondag nog 1 plek)

Kamper Stegenwandeling

Wie de Kamper binnenstad bezoekt, maakt bijna altijd wel gebruik van een steeg. De vele stegen in de binnenstad zijn dan ook kenmerkend voor Kampen. De meeste stegen liggen in het bovenstroomse deel van de stad. In het laatste weekend van juni organiseert cultuurZIEN twee keer een wandeling over de historie van Kamper stegen. Over het verschil tussen een steeg, een gang en een slop. Over particuliere stegen en overkluisde stegen. Over ''die steghe daer die gardiaan woont'' en de ''Roversgang''.

Wandelen mag eind juni met max. 8 personen. Vooraf aanmelden voor deelname is noodzakelijk en kan via tel. (038)331 10 24 of per email: kunst@cultuurzien.nl

De deelnamekosten bedragen € 10, – p.p..

Tijdens de wandelingen worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen. 

 

 

 

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.