04-01-2023 | 14:12 uur

KAMPEN over ZEE, op vijf zaterdagmiddagen volgt cultuurZIEN Kampenaren in de internationale handel, nr. 5: 

18 mrt.:, 14.00 - ca. 15.30 uur:  De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën

In de loop van de 18e eeuw vertrokken steeds meer Kampenaren naar de  koloniën  om daar hun geluk te beproeven. Wie een plantage bezat, stelde een directeur aan en vertrok weer naar Nederland. Maar zo goed verging het niet Iedereen.

Waar dit mogelijk is wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. 

De deelnamekosten voor alle vijf middagen bedragen € 100, - euro. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, dan bedraagt de prijs € 25, - per middag

 

 

 

01-03-2023 | 21:40 uur

KAMPEN over ZEE, op vijf zaterdagmiddagen volgt cultuurZIEN Kampenaren in de internationale handel, nr. 1: 

04 febr., 14.00 - ca. 15.30 uur: veranderend perspectief op Oost en West

Varen naar de oost of de west. In de Hanzetijd was het duidelijk wat hiermee werd bedoeld: naar de oost was de Oostzee en naar de west was richting Frankrijk, Portugal en Spanje. Hoe werkte het Hanze handelssysteem en waarin onderscheidde het zich van andere handelsnetwerken? Rond 1600 verschuift de betekenis van oost en west. Vanaf toen was varen naar de oost naar Indie en varen naar de west naar Amerika.

Waar dit mogelijk is wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. 

De deelnamekosten voor alle vijf middagen bedragen € 100, - euro. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, dan bedraagt de prijs € 25, - per middag.

 

11 febr.: familie Kuynretorff, reders in Hanzetijd

18 febr.: familie Hudde, op het snijvlak van Hanze en VOC

11 mrt.: familie De Winter en de WIC

18 mrt.: De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën

 

 

02-03-2023 | 21:40 uur

KAMPEN over ZEE, op vijf zaterdagmiddagen volgt cultuurZIEN Kampenaren in de internationale handel, nr. 2: 

11 febr., 14.00 - ca. 15.30 uur:: familie Kuynretorff, reders in Hanzetijd

De familie Kuynretorff behoorde tot de rijke redersfamilies in het Kamper hanzenetwerk. Al in de 15e eeuw treffen wij hen in de handel aan. Een eeuw later vestigden zij een handelshuis in Lissabon. Tijdens de 80-jarige oorlog raakte het handelshuis in de problemen. Hoe liep dit af?

Waar dit mogelijk is wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. 

De deelnamekosten voor de gehele cursus bedragen € 100, - euro. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, dan bedraagt de prijs € 25, - per middag.

 

18 febr.: familie Hudde, op het snijvlak van Hanze en VOC

11 mrt.: familie De Winter en de WIC

18 mrt.: De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën

 

03-03-2023 | 21:40 uur

KAMPEN over ZEE, op vijf zaterdagmiddagen volgt cultuurZIEN Kampenaren in de internationale handel, nr. 3: 

18 febr., 14.00 - ca. 15.30 uur:  familie Hudde, op het snijvlak van Hanze en VOC

In de loop van de 16e eeuw verruilde de familie Hudde Kampen voor Amsterdam. Het bleek een goede keuze. In Amsterdam waren zij begin 17e eeuw betrokken bij de oprichting van de VOC. Ook vestigde zich een familielid in Nieuw Amsterdam, nu New York. 

Waar dit mogelijk is wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. 

De deelnamekosten voor alle vijf middagen bedragen € 100, - euro. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, dan bedraagt de prijs € 25, - per middag

 

11 mrt.: familie De Winter en de WIC

18 mrt.: De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën

 

 

04-03-2023 | 10:05 uur

KAMPEN over ZEE, op vijf zaterdagmiddagen volgt cultuurZIEN Kampenaren in de internationale handel, nr. 4: 

11 mrt., 14.00 - ca. 15.30 uur:  familie De Winter en de WIC

De De Winters waren millitaren. In het midden van de  18e eeuw kwamen zij in Kampen terecht. In 1773 vertrok het gehele gezin van Johann Christoph de Winter naar ''de West''. Zoon Jan Willem, de latere admiraal, was toen pas 12 jaar oud. 

Waar dit mogelijk is wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. 

De deelnamekosten voor alle vijf middagen bedragen € 100, - euro. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, dan bedraagt de prijs € 25, - per middag

 

18 mrt.: De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.