30-11-2023 | 10:50 uur

lezingenreeks ''De Wolf in Kampen'' - 1

Tijdens de koude en natte wintermaanden overwinteren wij met de lezingenreeks: ''De Wolf in Kampen''. Een onderzoek naar drie Kamper families: redersfamilie Budel, koopmansfamilie Van Hengelen en landeigenaren De Wolff. Opeenvolgend waren zij eigenaar van Oudestraat 56, waartoe ook de opkamer op Burgwalstraat 6 behoorde.

''De Wolf in Kampen'' wordt een korte lezingenreeks op de zaterdagmiddag, waarin we ons onderdompelen in het handelsverleden van Kampen. Het programma ziet er als volgt uit:

16 dec., 14.00 uur: redersfamilie Budel

Het verhaal over de familie Budel begint in 1384, een jaar waarin Herman Buydel schepen van Campen was. Niet veel later zijn leden van de familie betrokken bij een vechtpartij op Skanör, een schiereiland in Zuid-Zweden. In de 15e eeuw hadden Wichman en Evert Budel een onderkomen in Bergen, Noorwegen. Zij handelden in stokvis. Tijdens een zware storm verdronk Evert in het Marsdiep bij Texel. Een opvallend familielid rond 1480 is Gese Budel. Zij lijkt vrij zelfstandig te kunnen handelen in o.a. Franse wijnen

Alle lezingen beginnen om 14.00 uur en worden gehouden bij cultuurZIEN aan de Marktsteeg 7. De deelnamekosten bedragen € 15,- per lezing. Deelname aan alle drie lezingen kost € 40, -. Aanmelden: via kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24

01-12-2023 | 10:50 uur

lezingenreeks ''De Wolf in Kampen'' - 2

Tijdens de koude en natte wintermaanden overwinteren wij met de lezingenreeks: ''De Wolf in Kampen''. Een onderzoek naar drie Kamper families: redersfamilie Budel, koopmansfamilie Van Hengelen en landeigenaren De Wolff. Opeenvolgend waren zij eigenaar van Oudestraat 56, waartoe ook de opkamer op Burgwalstraat 6 behoorde.

''De Wolf in Kampen'' wordt een korte lezingenreeks op de zaterdagmiddag, waarin we ons onderdompelen in het handelsverleden van Kampen. Het programma ziet er als volgt uit:

20 jan.: koopmansfamilie Van Hengelen

De familie Van Hengelen verschijnt in 1485 voor het eerst in de archieven en het gaat direct over het verstrekken van een geldlening. Dat deed Geert van Hengelen ook aan de stad, met als onderpand het Richthuis op Oudestraat 4. Toen de stad de geldlening niet kon (of wilde) terugbetalen, werd Geert van Hengelen de eigenaar van het Richthuis. Het vertrekken van geldleningen aan derden lijkt de belangrijkste activiteit van de familie te zijn geweest. Zelfs Geert van Hengelens dienstmaagd Geese verstrekte op haar beurt kleine geldleningen.

Alle lezingen beginnen om 14.00 uur en worden gehouden bij cultuurZIEN aan de Marktsteeg 7. De deelnamekosten bedragen € 15,- per lezing. Deelname aan alle drie lezingen kost € 40, -. Aanmelden: via kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24

 

 

02-12-2023 | 10:50 uur

lezingenreeks ''De Wolf in Kampen'' - 3

Tijdens de koude en natte wintermaanden overwinteren wij met de lezingenreeks: ''De Wolf in Kampen''. Een onderzoek naar drie Kamper families: redersfamilie Budel, koopmansfamilie Van Hengelen en landeigenaren De Wolff. Opeenvolgend waren zij eigenaar van Oudestraat 56, waartoe ook de opkamer op Burgwalstraat 6 behoorde.

''De Wolf in Kampen'' wordt een korte lezingenreeks op de zaterdagmiddag, waarin we ons onderdompelen in het handelsverleden van Kampen. Het programma ziet er als volgt uit:

17 febr, 14.00 uur .: landeigenaren De Wolff

De familie De Wolff verschijnt rond 1450 ten tonele, zij waren cremer (marskramer). Enkele generaties lang wisselden de namen Wolf Woltersz en Wolter Wolfsz elkaar af, totdat in de 15e eeuw (de) Wolff de achternaam van de familie werd. Johan Wolf was in 1459 één van de schepenen, die de stad verliet wegens het heersen van de pest. Een generatie later trouwde Johan de Wolff met Henrica van Hengelen. De opwaarts mobiele beweging, die onder familie van Hengelen werd ingezet, werd onder de familie De Wolff succesvol voortgezet. Via oom Voorne kwam Johan de Wolff in het bezit van het goed Westenrode nabij Zalk. Hij noemde zich daarna De Wolff van Westenrode. Door het huwelijk van zoon Henric de Wolff van Westenrode met een Vlaamse dame, trad de familie toe tot de adel. Zij zijn de enige familie die nu nog voortleeft.

Alle lezingen beginnen om 14.00 uur en worden gehouden bij cultuurZIEN aan de Marktsteeg 7. De deelnamekosten bedragen € 15,- per lezing. Deelname aan alle drie lezingen kost € 40, -. Aanmelden: via kunst@cultuurzien.nl of bel (038)331 10 24

 

 

"zien,

begint met respect voor de ander
voor wat hij maakt
en met de behoefte om mee te leven
zijn werk vragend te benaderen 
zien is een levenshouding 

de rest is plaatjes kijken"

 

Bovenstaande tekst had cultuurZIEN zelf kunnen schrijven, maar Willem Sandberg -de vooruitstrevende en flamboyante directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1945-1962)- was ons voor.

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.
In cultuurZIEN werken historici, kunsthistorici en kunstenaars samen en wordt geen kunstmatige grens getrokken tussen (kunst-)geschiedenis en kunst.

Anders geformuleerd: cultuurZIEN combineert inhoudelijke kennis met creativiteit.